Kufrování s KOBULem - POZOR změna shromaždiště !!

Klub orientačního běhu Ústí nad Labem pořádá 3. 11. 2018 závod „podzimní kufrování s KOBULem“ Nové aktuální shromaždiště: GPS:50°37'49.035"N, 14°1'6.537"E na zastávce Milbohov Háj (bus č. 456), https://mapy.cz/s/3aoVd Prezence: 10:00 - 11:00 Start: 11:30 u centra závodu (bude označeno), intervalový (0:00 = 11:30) Přihlášky: Do 28. 10. 2018 na e-mail: kobulustinadlabem@gmail.com, do e-mailu uveďte jméno, věk a kategorii kterou chcete běžet. Parkování: Parkování je možné v omezeném množství na přilehlé odstavné ploše nebo u krajnice v místě shromaždiště, při parkování dbejte pokynů pořadatele. Příjezd: Doporučujeme sportovcům, ať využijí autobus linky č. 456 z Ústí nad Labem s odjezdem ze zastávky Divadlo v 9:41, výstupní zastávka Hostovice v 9:56 (http://www.busline.cz/cz/jizdni-rady/59245601.html). Cesta ke shromaždišti cca 2 km, bude značeno šipkami. Mapa: „Větruše“, měřítko 1:7500, e = 5 m, vydáno roku 2018, v mapě budou vyznačeny povinné úseky přeběhů přes silnici, na kterých budou živé kontroly. Mapa nebude vodovzdorně upravena. Terén: Mírně kopcovitý, četný podrost, nutná ochrana spodních končetin (doporučujeme vysoké ponožky nebo prorážečky + dlouhé kalhoty). Kategorie: krátká (cca 1,7 km), střední (cca 3,5 km), dlouhá (cca 6,5 km), HDR (cca 1,5 km, fáborky) Systém ražení: Závodník razí mechanicky kleštičkami do kartiček. Piktogramy a kartičky budou vydávány na shromaždišti. V cíli musí závodník odevzdat svou kartičku. Občerstvení: Bude zajištěno u startu. Výsledky: Průběžně vyvěšeny v místě startu. Vyhlášení: Po ukončení závodu na shromaždišti. Úhrada: Neplatí se (dobrovolný příspěvek do kasičky). Odjezd: Autobusem linky č. 456 ze zastávky Hostovice v 12:59 nebo 14:59, (http://www.busline.cz/cz/jizdni-rady/59245602.html), nebo procházkou na zámeček Větruše, cca 3,5 km po červené turistické značce a pak lanovkou do centra Ústí nad Labem. Závodníci závodí na vlastní nebezpečí! Organizátor nenese zodpovědnost za případné škody způsobené účastníky závodů.